studio-made-by-sleeping-pod1

Science Park
The Art of Tech-Living
(2017)

fotografie - ©jeroen staats
poster -  frenz.nl

UrbanCampsite is in zijn derde editie neergestreken in Science Park, een nieuw gebied in Amsterdam-Oost waar natuurwetenschappelijk onderzoek, exacte wetenschap, ICT en biologie zijn gehuisvest. De camping annex expositielocatie zit ingeklemd tussen de wetenschap en de poldernatuur van Anna's Tuin & Ruigte.

Dag en nacht kunst
UrbanCampsite is een plek van vernieuwing, verrassing en verbazing, waar je overdag kunstwerken kunt bezoeken, waarin je 's nachts kunt slapen, met je lief, BFF, gezin of knuffel. 

Dit jaar is het thema 'The art of tech-living', de kunst van toekomstig wonen en leven. Wetenschap en kunst zijn nauw aan elkaar verwant. Wetenschap probeert de wereld te begrijpen en met behulp van techniek te veranderen. Kunst toont een wereld die nog niet bestaat. Wetenschap heeft verbeelding nodig. Zonder Jules Verne geen campingvlucht naar Mars.

Science Park
The Art of Tech-Living

(2017)


In its third edition UrbanCampsite has descended in the unknown but extraordinary Science Park, a new area in Amsterdam-East where science, science research, ICT and biology are housed, this summer enriched with an exhibition and a futuristic mini-society.

Day and night art
UrbanCampsite is a place of renewal, surprise and amazement, where you can visit works of art during the day, where you can sleep at night, with your sweetheart, BFF, family or hug.

This year's exhibition theme is "The Art of Tech-Living", the art of future life and living. Science and art are closely related. Science tries to understand the world and develops technology to change it. Art shows a world that doesn't yet exist. Science needs imagination. Without Jules Verne there wouldn't have been an effort to fly to Mars and build an extraterrestrial camp site.

De inrichting van
het landschap

Het terrein is ontworpen door Maike van Stiphout van DS Landschapsarchitecten. De entree is gemaakt door studenten van de Academie voor Bouwkunst onder begeleiding van Machiel Spaan.

The furnishing of
the landscape

UrbanCampsite is designed by Maike van Stiphout of DS Landscape Architects. The entrance is made by students of the Academy of Architecture under the guidance of Machiel Spaan.

Met dank aan /
Thanks to
(2017)

Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Gemeente Amsterdam Oost
BNG Cultuurfonds

MoneYou
Science Park
Corona

Boskamp AV
Academie voor Bouwkunst
DS landschapsarchitecten
Kringloopwinkel de Lokatie
Netklaar
Venvidimultiplex
Annas tuin
en iedereen die we  over het hoofd zien...
and everyone we overlook...

poster-UCA-2017-web
afk
stimuleringsfonds
bngfonds
stadsdeeloost
amsterdamssciencepark
moneyou-nl-1
corona