Labor-fou-Fou-scope_UCA2017
UCA-2017_Jeroen-Staats_118

Labor Fou
Fou Scope
(2017)

fotografie - ©jeroen staats

Sterrenminnend onderzoek- en slaapstation vanwaaruit je alles en iedereen kunt observeren en bestuderen. De hemel, de voorbijgaande treinen, de buren, de tijd.

Labor Fou zijn Alain Yimbou, Jan Bertil Meier, Benjamin Nast, Nadine Nebel en Thomas Quack, makers van (o.a.) droomhotels, werkzaam vanuit Düsseldorf en Keulen (D). Labor Fou staat voor experiment, improviseren met lokale en recyclebare materialen. Het collectief wil met zijn ingrepen in stedelijk gebied zowel het oorspronkelijke karakter van de plek als het perspectief van de toeschouwer veranderen. Tijdelijke gekkigheid dus, die gegarandeerd tot nieuwe inzichten leidt. 

Labor Fou
Fou Scope
(2017)

Star-loving research and sleeping lab in which you can observe and study everything and everyone. The sky, the passing trains, your neighbors, time.

Labor Fou are Alain Yimbou, Jan Bertil Meier, Benjamin Nast, Nadine Nebel and Thomas Quack, creators of dream hotels (among other things). Labor Fou stands for improvisation with local and recyclable materials, with the aim of changing both the original character of the place and the perspective of the spectator. Temporary crazyness to excite, provoke and inspire.