Jeroen-Staats_Urban-Campsite-Amsterdam_09
Jeroen-Staats_Urban-Campsite-Amsterdam_13

Akko Goldenbeld &
Miriam van Eck
Tru
(2017)

fotografie - ©jeroen staats

Nimmer code oranje of rood dankzij een ingenieus natuurlijk ventilatiesysteem: overdag lente, 's nachts aangenaam koel. Met het laagje thermochromisch pigment komt de TRU extra tot leven.   

Akko Goldenbeld & Miriam van Eck studeerden in 2016 af bij de afdeling Public Space van de Design Academy Eindhoven (NL). Lassen en laseren bleek hun gezamenlijke lust en leven. Voor UrbanCampsite wilden ze een object maken dat reageert op de omgeving. Maar waarop precies? Weer en wind kwamen voorbij, maar het werd uiteindelijk de temperatuur, en dus de TRU: de Termo Reactive Unit.

Akko Goldenbeld &
Miriam van Eck
Tru
(2017)

No more code orange or red thanks to an ingenious natural ventilation system: spring temperature during the day, great coolness at night. A thermo chromic pigment layer makes the TRU extra vibrant.  

Akko Goldenbeld & Miriam van Eck graduated in 2016 at the Public Space department of the Design Academy Eindhoven (NL). Welding and lasering proved to be their mutual lust and life. For UrbanCampsite they wanted to create an object that responds to the environment. But to what exactly? Weather and wind passed by, but they eventually chose for temperature. And so it all came TRU: the Termo Reactive Unit.