UCA-2017_Jeroen-Staats_139
P1280710
UCA-2017_Jeroen-Staats_138

Robbert van der Horst
Univers 9
(2017)

fotografie - ©jeroen staats

Deze 360 graden draaiende aardlander kent een aangenaam privé-vertrek, plus een publieke hangplek voor ontmoetingen met onbekenden.

Robbert van der Horst is een beeldend kunstenaar wiens werk altijd een interactie aangaat met het landschap: fysiek, historisch en sociaal. Centraal in zijn architectonisch werk staat het begrip aarden, een periode van onzekerheid. Wat betekent het voor nieuwkomers om zich te vestigen? Univers 9 is een verbeterde versie van de 7 uit 2015. Wederom is het een onderzoeksmachine, ditmaal soepeler draaiend en comfortabeler in het verblijf. Zijn Univers 11 staat op dit moment op de Karavaan. Het is van der Horsts droom dat alle Univers op een dag op één plek in het universum zullen samenkomen.

Robbert van der Horst
Univers 9
(2017)

This 360 degree rotating research ship has a pleasant private space, plus a public hangout for meetings with the unknown.

Robbert van der Horst is a visual artist whose work always interacts with the landscape, either in a physical, historical or social way. Earthing, a period of uncertainty, is a central theme. What does it mean for newcomers to settle? Univers 9 is an improved version of Univers 7 in 2015. Again the object is a research engine, this time more smoothly and comfortable in the stay. Universe 11 is currently on theatre festival the Karavaan. It is Robbert's dream that one day all Universes will come together in one place in the universe.