UCA-2017_Jeroen-Staats_126
dscf4777.bear-kopie

Stefanie Rittler &
Sascha Henken
Waiting for Water
(2017)

Een humoristische kijk op de klimaatverandering: een woonobject dat met technische snufjes gaat drijven, als de zee op een dag het land overspoelt.

Wachten of veranderen
De zeespiegel stijgt voortdurend. Zijn we voldoende voorbereid? Moeten we wachten? Of iets veranderen?

Stefanie Rittler is een Berlijnse sociaal ontwerpster en timmervrouw die ervan houdt met haar handen te werken, bij voorkeur in ongemakkelijke ruimtes en sociale constellaties. Sascha Henken is ontwerper van openbare ruimtes en duurzame producten die werkt vanuit een eigen studio in Leipzig. Met zijn ontwerpen wil Henken een fysieke bijdrage leveren aan het oplossen sociale, economische en politieke vraagstukken. Rittler en Henken studeerden beiden op Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle en voorzien elkaar altijd van raad. Waiting for Water is hun eerste gezamenlijke project.

Rob Sweere
Second Skin
(two person monastry)
(2017)

A humorous view on climate change: a residential object that drives on technical gadgets, in case the sea floods the country during the stay.

Waiting or changing?
The sea water level is constantly rising. Should we wait or change something?

Stefanie Rittler is a Berlin based social designer and a lady carpenter who loves to work with her hands, preferably in uncomfortable spaces and social constellations. Sascha Henken is a designer of public spaces and sustainable products in his studio in Leipzig. With his designs, Henken creates physical solutions for social, economic and political issues. Both Rittler and Henken studied at Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle and are used to comment to each others work. Waiting for Water is their first joint venture.