studio-made-by-sleeping-pod1

Wat is UrbanCampsite Amsterdam?

UrbanCampsite Amsterdam is een openluchttentoonstelling van kunstwerken op een verrassende locatie in Amsterdam. De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk. Het bijzondere aan de kunstwerken is dat je erin kunt overnachten, waardoor de expositie tevens functioneert als tijdelijke camping. 

Door de kunstwerken op een bijzondere plek in Amsterdam te plaatsen, bijvoorbeeld op een braakliggend terrein, krijgen bezoekers een andere kijk op de stad en de plek. Waar eerst niets was, is opeens kunst en leven. UrbanCampsite Amsterdam laat zien dat zelfs de meest afgelegen plek een spannende dimensie kan krijgen. Dezelfde gelaagdheid schuilt in de kunstwerken. Door ze te gebruiken als slaapplaatsen, wordt de gebruikelijke afstand tussen bezoeker en kunstobject weggenomen, wat de deur opent naar een nieuwe kijk op de werken. Zo voegt het gebruik een laag van betekenis toe, zowel voor degenen die erin overnachten, als voor de bezoekers die komen kijken. 

Naast tentoonstelling en tijdelijke nederzetting, is UrbanCampsite Amsterdam een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, toeristen, dagjesmensen, ontwerpers, kunstenaars en kinderen. Met een actief randprogramma is er altijd levendigheid op de locatie en brengt UrbanCampsite Amsterdam verdieping in de thematiek van de tentoonstelling. Workshops dagen bezoekers uit zelf actief deel te nemen aan de toe-eigening en transformatie van de plek. Performances motiveren steeds nieuwe groepen om UrbanCampsite met een bezoek te vereren.

UrbanCampsite Amsterdam brengt een breed publiek in aanraking met hedendaagse kunst en toont de impact hiervan door mét deze kunst een plek te transformeren. Deze verandering draait zowel om de ervaring van de bezoekers, als om de fysieke plek. 

What is UrbanCampsite Amsterdam?

UrbanCampsite Amsterdam is a publicly accessible open-air exhibition of artworks in an unlikely place in Amsterdam. The exceptionality of these artworks is the fact that they can serve as accomodation, whereby the exhibition acts as a temporary campsite at the same time.The arrangement of the artworks in a special location of Amsterdam such as this underused area offers the visitors a different view of the city and the place itself. Where nothing has been before, art and life suddenly bloom. UrbanCampsiteAmsterdam shows that even the most remote place can receive an exciting dimension.

The same is true for the artworks: due to the fact that they also serve as accommodation the usual distance between viewer and artwork is eliminated, which paves the way for a new view of the works. Thus the use adds another layer of significance, both for those sleeping inside and those coming to look at the objects. 

Besides from being an exhibition and temporary settlement UrbanCampsiteAmsterdam is also a gathering place for local residents, tourists, architects, artists and kids. With a lively framework programme the site is always lively and active. In various workshops visitors are encouraged to actively participate in the appropriation and transformation of this place. Different performances aim to continually attract new groups to grace UrbanCampsite with their visit.

UrbanCampsiteAmsterdam brings a broad public into contact with contemporary art and shows this art’s potency to transform a location. This transformations revolves both around the visitors’ experience and the physical location.

Wie is Stichting UrbanCampsite Amsterdam

Annette van Driel is econoom. Ze werkte tien jaar lang in diverse managementfuncties binnen de financiële sector tot ze in 2009 de overstap maakte naar de volkshuisvesting. Hier zag ze de gevolgen van de crisis in de vorm van braakliggende terreinen en uitgestelde projecten. En de kansen. UrbanCampsite vervult haar lang gekoesterde wens om een unieke tentoonstelling gestalte te geven op een van die braakliggend terreinen in Amsterdam.

Francis Nijenhuis is vormgever. Ze studeerde modevormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten en begon daarna Galerie GA in Amsterdam. Sinds 1999 werkt ze als freelance modeontwerpster, webdesigner, vormgever en illustrator. Francis weet alles van sociale media en barst van de ideeën voor de inrichting, programmering en promotie van UrbanCampsite.

Begin 2013 richtten Francis en Annette Stichting UrbanCampsite op om invulling te geven aan hun lang gekoesterde droom. Francis en Annette spelen een belangrijke rol bij de beleving van UrbanCampsite. Zij zijn de opdrachtgevers van de makers en de gastvrouwen voor de bezoekers. Iedere campinggast krijgt een persoonlijke ontvangst en rondleiding. Dit zorgt voor een unieke laagdrempelige sfeer op UrbanCampsite waarin makers, bezoekers en deelnemers van de randprogrammering eenvoudig met elkaar in contact komen.

Who is behind the UrbanCampsite Amsterdam Foundation?

Annette van Driel is an economist. She has worked in various management position in the financial sector for ten years until switched to public housing domain in 2009. There she witnessed the repercussions of the crisis in the form of fallow terrains and suspended projects. But she also saw the chances: maybe she could finally realize her long-cherished dream to make a unique exhibition take shape on in one of the underused areas of Amsterdam.

Francis Nijenhuis is a designer. She studied fashion design at the Amsterdam Art Academy (Hogeschool voor de Kunsten) and afterwards founded the Gallery GA in Amsterdam. Since 1999 she has been working as a freelance fashion designer, web designer, fine artist and illustrator. Francis has excellent knowledge of social media and bursts with ideas for the establishment, execution and promotion of UrbanCampsite.

In the beginning of 2013 Francis and Annette established the UrbanCampsite Foundation to fulfill their long-cherished dream. Francis and Annette play a crucial role in the initiation of UrbanCampsite. Not only are they the employers of its creators but also the hostesses of the visitors. Everyone is personally welcomed and shown around which creates a unique, open and approachable atmosphere on UrbanCampsite, a campsite atmosphere which easily achieves and furthers the contact between creators, visitors and participants of the framework programs.

Contact

Je kan ons bereiken via de mail

You can reach us by mail