Kamperen in een kunstwerk
Kamperen in een kunstwerk
P1060071
DSC7990
Kamperen in een kunstwerk
P1060433-2
vanaf-de-sauna
P1060437
ronnie1
eduard
DSC8073
DSC9043
DSC8988
DSC8975
DSC8970
DSC8040
DSC9002
DSC8084
DSC9072
DSC9025
P1040136

UrbanCampsite Amsterdam
Vliegenbos (2013) Amsterdam Noord

fotografie - ANP en eddy bosland
subsidie - afk en stadsdeel noord

Van 11 augustus tot en met 30 september 2013 streek UrbanCampsite neer op camping Viegenbos in Amsterdam Noord. Bezoekers konden overnachten in artistieke, bijzondere en soms gewoon gekke mobiele objecten. Alle objecten deden dienst als slaapkamer en vormden samen UrbanCampsite.

Bijzondere mobiele objecten? Denk daarbij aan de Markies van Eduard Bohtlingk, de boomhut van Boomhuttenfest, de autarkische fiets van Franka Te Lintel en de X-ray camping van Rob Sweere. Stuk voor stuk unieke objecten die een overnachting tot een bijzondere ervaring maken.

Doel van de UrbanCampsite is het creëren van levendigheid op braakliggende terreinen. De camping strijkt neer op plekken waar de oude bedrijvigheid is gestopt, maar de definitieve invulling nog niet is gestart. 05 Camping Vliegenbos is natuurlijk geen braakliggend terrein. Wel is Camping Vliegenbos een prachtige plek die voor Amsterdammers en bezoekers van Amsterdam veelal verborgen blijft.

In de zes weken dat de UrbanCampsite neerstreek op Camping Vliegenbos werd het een ontmoetingsplek voor campinggasten, ontwerpers, buurtbewoners en dagjesmensen. Buurtbewoners, Amsterdammers en bezoekers van Amsterdam werden nadrukkelijk uitgenodigd een bezoek te brengen aan UrbanCampsite.

Een aantrekkelijk programmering droeg hieraan bij. Het campingterrein bood ruimte aan o.a. een optreden van het Fringefestival, een intiem festival van Keethuis, een bouwkeet van de zelfbouwers van de Buiksloterham, ‘camping koken nieuwe stijl’ van Bar Moustache, culinaire Kookstudio Hans en Martin, een filmavond van filmfestival IJFFF, en een experiment met de Superfire van Venividimultiplex.

Daarnaast was er ruimte voor rondleidingen van studenten en andere geïnteresseerden. Het is de eerste keer dat Amsterdam kennismaakte met UrbanCampsite. De zes weken op camping Vliegenbos vormden dan ook een pilot. Daarmee wilden de initiatiefnemers, Francis Nijenhuis en Annette van Driel, laten zien wat UrbanCampsite voor een stad als Amsterdam kan betekenen.

MET DANK AAN erik van der linden (camping vliegenbos), maike van stiphout (ds-landschapsarchitecten), kees diepenveen (stadsdeel noord), amsterdams fonds voor de kunst, boskampav (videoproductie), eduard böhtlingk, jenske dijkhuis, veauxdeville, joep van lieshout, rob sweere, boris duijneveld, kevin van braak, boomhuttenfest, franka te lintel hekkert, frank dean, tuin aan zee, creativemrfox, venividimultiplex, rent-a-project, refunc, jort den hollander, eddy bosland, joep weerts, bootbank.org (kunstenaars / architecten), de soepboer, bar moustache, keethuis, marieke rodenburg / emilie kroes, betty van der leest / marty bos, hans van dijk / klussen & koken, IJFFF - ijburg Foto + filmfestival bakkerij de eenvoud, bruno doedens en al onze sponsoren


 

UrbanCampsite Amsterdam
Vliegenbos (2013) Amsterdam North

photography - ANP and eddy bosland
subsidy - afk and district north

From 11 August to 30 September 2013, UrbanCampsite settled at camping Viegenbos in Amsterdam North. Visitors could spend the night in artistic, special and sometimes just crazy mobile objects. All objects served as a bedroom and together formed UrbanCampsite.

Special mobile objects? Think of the Marquis of Eduard Bohtlingk, the tree house of Boom Hut Fest, the autarkic bicycle of Franka Te Lintel and the X-ray campsite of Rob Sweere. Each and every one of them unique objects that make an overnight stay a special experience.

The aim of the UrbanCampsite is to create liveliness on vacant lots. The campsite settles in places where the old activity has stopped, but the final implementation has not yet started. 05 Camping Vliegenbos is of course not wasteland. Camping Vliegenbos is a beautiful place that often remains hidden for Amsterdam residents and visitors to Amsterdam.

In the six weeks that the UrbanCampsite arrived at Camping Vliegenbos, it became a meeting place for camping guests, designers, local residents and day trippers. Local residents, residents of Amsterdam and visitors to Amsterdam were expressly invited to visit UrbanCampsite.

An attractive programming contributed to this. The camping site offered space, among other things, for a performance by the Fringe festival, an intimate festival by Keethuis, a construction shack by the self-builders of the Buiksloterham, 'new style camping cooking' by Bar Mustache, culinary cooking studio Hans and Martin, a film evening by film festival IJFFF, and an experiment with the Superfire of Venividimultiplex.

There was also room for guided tours by students and other interested parties. It is the first time that Amsterdam was introduced to UrbanCampsite. The six weeks at the Vliegenbos camping site were therefore a pilot. With this, the initiators, Francis Nijenhuis and Annette van Driel, wanted to show what UrbanCampsite can mean for a city like Amsterdam.

THANKS TO erik van der linden (camping Vliegenbos), maike van stiphout (ds-landscape architects), kees Diepenveen (northern district), afk, boskampav (video production), eduard böhtlingk, jenske dijkhuis, veauxdeville, joep van lieshout, rob sweere, boris duijneveld, kevin van braak, tree hut fest, franka te lintel hekkert, frank dean, garden by the sea, creativemrfox, venividimultiplex, rent-a-project, refunc, jort den hollander, eddy bosland, joep weerts, bootbank.org (artists / architects), the soup farmer, bar mustache, keethuis, marieke rodenburg / emilie kroes, betty van der lees / marty bos, hans van dijk / odd jobs & cooking, IJFFF - ijburg Photo + film festival bakery the simplicity, bruno doedens and all our sponsors.