DSCF2684
DSCF2568

De locatie

fotografie - anouska rickard

 

In 1997 is gestart met de eerste fase in de aanleg van IJburg. Fase 1 is inmiddels afgerond en bestaat uit de eilanden die nu gezamenlijk aangeduid worden als IJburg. In de oorspronkelijke planning zou hierna verder worden gegaan met de aanleg van IJburg, fase 2. Deze tweede fase is vanwege de hoge aanvangskosten in de huidige tijd niet haalbaar.

De verbindende schakel tussen IJburg I en II zou het zogenaamde Centrumeiland worden. Besloten is om, ondanks het stilleggen van fase 2, wel te starten met het landmaken van Centrumeiland in 2014. In mei 2015 zal de eerste huurder, stadsstrand Blijburg, zich op het Centrumeiland vestigen. Verder zijn er nog geen concrete plannen gevormd voor de bestemming en inrichting van het eiland. Door het stilleggen van planvorming komt er ruimte om na te denken en te experimenteren. UrbanCampsite Amsterdam grijpt deze kans en vestigt zich vanaf juni 2015 voor enkele maanden op Centrumeiland. 

The location

photography - anouska rickard

 

In 1997 the by now concluded first phase of the formation of IJburg started, which consisted of the building and merging of individual artificial islands in the IJmeer which are now known as IJburg. The initial plan was to expand the establishment of IJburg with more islands in phase 2. Unfortunately this second phase can currently not be realized due to excessive investment costs.

The so-called Centrumeiland was supposed to be the connecting link between IJburg I and II, the building of which was proceeded with in 2014 despite the discontinuation of phase 2. In May 2015 the first tenant, the city beach Blijburg, shall be established on the Centrumeiland. So far, no further plans for the purpose and settlement of this island have been made, which leaves room for ideas and experiments. UrbanCampsite Amsterdam grabs this chance and takes up residence on the Centrumeiland for a couple of months.

De tentoonstelling

UrbanCampsite Amsterdam verandert de betekenis van Centrumeiland door deze zandvlakte bij IJburg te transformeren tot openbare tentoonstelling. De tentoonstelling bestaat uit 12 door UrbanCampsite Amsterdam geselecteerde kunstwerken, Arcam exposeert nog 3 installaties elders op Centrumeiland. Atelier Van Lieshout verzorgt op spectaculaire wijze het sanitair op de camping met de nooit eerder vertoonde Tribal Toilet Toren.

In de tentoonstelling staan betekenis en betekenisverandering centraal. Om deze reden selecteert UrbanCampsite Amsterdam specifiek ontwerpers en kunstenaars die ook met deze thematiek spelen. Zo participeren verschillende kunstenaars die restmaterialen, die de meeste mensen als afval beschouwen, transformeren tot een bruikbaar slaapobject. Andere kunstenaars richten zich juist op de interactie tussen object en omgeving, waardoor beide een andere dimensie krijgen.

De overgang van nutteloos naar nut, van betekenisloos naar betekenisvol wordt zo constant opgezocht. De bezoekers en logés worden steeds verrast, uitgedaagd hun verwachtingen bij te stellen en gestimuleerd om anders te kijken naar hun omgeving. 

The exhibition

UrbanCampsite Amsterdam changes the purport of the Centrumeiland by transforming this sandy plain next to IJburg into an open-air exhibition consisting of 14 pieces of art selected by UrbanCampsite Amsterdam and three artworks contributed by Arcam.

Purport and change of meaning are central to the exhibition. Therefore UrbanCampsite Amsterdam specifically selects designers and artists who play with this theme in their works. Thus various artists transform residual materials which most people would call garbage into convenient accommodation objects. Other artists devote themselves to the interaction between objects and their environment, whereby both receive a new dimension.

The transition from useless to useful, from meaningless to significant is constantly sought after. The visitors and guests are always surprised, challenged to adjust their expectations and encouraged to change their view of their surroundings.

De inrichting van het landschap

Zich een plek toe-eigenen of een plek ‘maken’ betekent verandering aanbrengen. Onder leiding van Maike Van Stiphout (DS landschapsarchitecten) eigent UrbanCampsite Amsterdam zich het Centrumeiland toe door het opnieuw in te richten. Om er een echte nederzetting van te maken wordt rondom een dijk gecreëerd die twee doelen dient. Enerzijds bakent de dijk de plek af en biedt deze bescherming tegen de elementen. Anderzijds nodigt de dijk uit om beklommen te worden en geeft deze de mogelijkheid tot oriëntatie op de omgeving. Zo gaat Centrumeiland zich verhouden tot andere ‘nederzettingen’ in de omgeving. 

Bouwkunststudenten van de AHK te Amsterdam spelen een belangrijke rol in de markering van de plek. Zij bedenken hoe de dijk wordt aangekleed. Dit krijgt met name vorm in uitzichtpunten die de verschillende punten op de horizon markeren en benadrukken. Zo worden bezoekers gewezen op het fantastische uitzicht op onder andere Pampus, Muiden, Almere, Durgerdam en IJburg. 

Wanneer UrbanCampsite Amsterdam Centrumeiland weer verlaat, blijft de inrichting achter. Zo laten we ook een stukje van de kracht van dit project achter en worden nieuwe gebruikers uitgedaagd dit stukje land op eenzelfde innovatieve manier te programmeren. Door de omliggende dijk kan het eiland bijvoorbeeld tijdelijk gebruikt worden als amfitheater voor voorstellingen of simpelweg als heerlijke plek voor de buurt om uit de wind te zonnen. 

The formation of the landscape

The appropriation or the 'making' of a place means to exact change. Under the leadership of Maike van Stiphout (DS landscapers) UrbanCampsite Amsterdam appropriates the Centrumeiland by reforming it and creating something new. In order to form an actual settlement a dyke is built around it which serves two purposes: on the one hand it demarcates the place and offers some measure of protection against the elements and on the other hand it offers the opportunity to scale it and get a good view of the surroundings from atop. Thus Centrumeiland relates to other 'settlements' in the area.

Architecture students (AHK Amsterdam) shall play an important role in the development of the place. They ought to devise how the dyke shall be built and which form especially the lookout points, which should point out and emphasize and different points along the horizon, will take. By these, visitors are made aware of the fantastic view of, among others, Pampus, Muiden, Almere, Durgerdam and IJburg. In the following months the students shall further develop their plan.

When eventually UrbanCampsite Amsterdam leaves the Centrumeiland the installation will be left behind. Thus a fraction of the power if this project will remain and inspire and invite subsequent users of the place to utilize it in a similarly innovative manner. Through the surrounding dyke the island could, for example, be temporarily used as an amphitheater for various shows or simply as a lovely place for the neighborhood for wind-sheltered sunbathing.

Samenwerking Arcam

De komst van UrbanCampsite Amsterdam op Centrumeiland is niet toevallig. Begin 2014 gaf Arcam, als tijdelijk beheerder van Centrumeiland, het startsein tot een periode van experimenteren met het project Stad in Zicht. Dit project vroeg mensen om mee te dromen over de ideale invulling van dit nieuwe stukje Amsterdam. Onze droom was duidelijk: UrbanCampsite Amsterdam moest neerstrijken op Centrumeiland om deze locatie op een compleet nieuwe manier op de kaart te zetten. 

Arcam en de gemeente Amsterdam hebben met Stad in Zicht ruimte gecreëerd voor experiment. Dit maakt van Centrumeiland een perfecte locatie voor UrbanCampsite Amsterdam. 

Arcam is gedurende de aanloop en de gehele looptijd betrokken bij UrbanCampsite op IJburg. Deze betrokkenheid zien we onder meer terug in de plaatsing van drie kunstwerken van Arcam op het Centrumeiland. 

Cooperation Arcam

It is not a coincidence that UrbanCampsite Amsterdam takes place on Centrumeiland. In the beginning of 2014 Arcam, the temporary owner of this site, has given the start signal for a period of experimentation through the project Stad in Zicht (City in Sight). Everyone was invited to join in dreaming about the ideal utilization of this new part of Amsterdam. Our dream was clear: UrbanCampsite Amsterdam must take place on Centrumeilad to fundamentally change this location and reinstate it in the public's awareness in a completely new way.

The fact that Arcam and the municipal government have created spaces for opportunity through Stad in Zicht connects seamlessly to the idea of UrbanCampsite Amsterdam, which makes Centrumeiland the ideal location. 

Met dank aan /
Thanks to

Amsterdamse fonds voor de kunsten
Mondriaanfonds
Gemeente Amsterdam Oost

Arcam
Nuon
Maike van Stiphout 
Boskampav.nl
Netklaar
Holger Nickisch 
Repros (onder de bogen) 
CCA containers
Kringloopbedrijf De lokatie
Tatteljee 
Robbert van der Horst wordt gesponsord door layher.nl
Fitearth
Tei-techniek.nl
BGhekwerk
Studio53-ijburg.nl
Histor

AFK_met_Zwart_CMYK_Liggend
mondriaan-Logo-NL
GASD_3_oost_zwart
randprgrammring
flyer_met-3-mm-extra-def