Art-Sleep-Experience

Van 1 juni tot 1 september 2015 bivakkeert UrbanCampsite Amsterdam op het uiterste puntje van het Centrumeiland op IJburg. Wij bieden onze gasten alle voorzieningen van een normale camping... en meer! Op UrbanCampsite Amsterdam kun je overnachten in artistieke, bijzondere en soms gewoon (te) gekke mobiele objecten. Alle objecten zijn ingericht als hotelkamer.

Wat is UrbanCampsite Amsterdam?

UrbanCampsite Amsterdam is een openluchttentoonstelling van kunstwerken op een verrassende locatie in Amsterdam. De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk. Het bijzondere aan de kunstwerken is dat je erin kunt overnachten, waardoor de expositie tevens functioneert als tijdelijke camping. 

Door de kunstwerken op een bijzondere plek in Amsterdam te plaatsen, bijvoorbeeld op een braakliggend terrein, krijgen bezoekers een andere kijk op de stad en de plek. Waar eerst niets was, is opeens kunst en leven. UrbanCampsite Amsterdam laat zien dat zelfs de meest afgelegen plek een spannende dimensie kan krijgen. Dezelfde gelaagdheid schuilt in de kunstwerken. Door ze te gebruiken als slaapplaatsen, wordt de gebruikelijke afstand tussen bezoeker en kunstobject weggenomen, wat de deur opent naar een nieuwe kijk op de werken. Zo voegt het gebruik een laag van betekenis toe, zowel voor degenen die erin overnachten, als voor de bezoekers die komen kijken. 

Naast tentoonstelling en tijdelijke nederzetting, is UrbanCampsite Amsterdam een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, toeristen, dagjesmensen, ontwerpers, kunstenaars en kinderen. Met een actief randprogramma is er altijd levendigheid op de locatie en brengt UrbanCampsite Amsterdam verdieping in de thematiek van de tentoonstelling. Workshops dagen bezoekers uit zelf actief deel te nemen aan de toe-eigening en transformatie van de plek. Performances motiveren steeds nieuwe groepen om UrbanCampsite met een bezoek te vereren.

UrbanCampsite Amsterdam brengt een breed publiek in aanraking met hedendaagse kunst en toont de impact hiervan door mét deze kunst een plek te transformeren. Deze verandering draait zowel om de ervaring van de bezoekers, als om de fysieke plek. 

De tentoonstelling

UrbanCampsite Amsterdam verandert de betekenis van Centrumeiland door deze zandvlakte bij IJburg te transformeren tot openbare tentoonstelling. De tentoonstelling bestaat uit 12 door UrbanCampsite Amsterdam geselecteerde kunstwerken, Arcam exposeert nog 3 installaties elders op Centrumeiland. Atelier Van Lieshout verzorgt op spectaculaire wijze het sanitair op de camping met de nooit eerder vertoonde Tribal Toilet Toren.

In de tentoonstelling staan betekenis en betekenisverandering centraal. Om deze reden selecteert UrbanCampsite Amsterdam specifiek ontwerpers en kunstenaars die ook met deze thematiek spelen. Zo participeren verschillende kunstenaars die restmaterialen, die de meeste mensen als afval beschouwen, transformeren tot een bruikbaar slaapobject. Andere kunstenaars richten zich juist op de interactie tussen object en omgeving, waardoor beide een andere dimensie krijgen.

De overgang van nutteloos naar nut, van betekenisloos naar betekenisvol wordt zo constant opgezocht. De bezoekers en logés worden steeds verrast, uitgedaagd hun verwachtingen bij te stellen en gestimuleerd om anders te kijken naar hun omgeving. 

De locatie

In 1997 is gestart met de eerste fase in de aanleg van IJburg. Fase 1 is inmiddels afgerond en bestaat uit de eilanden die nu gezamenlijk aangeduid worden als IJburg. In de oorspronkelijke planning zou hierna verder worden gegaan met de aanleg van IJburg, fase 2. Deze tweede fase is vanwege de hoge aanvangskosten in de huidige tijd niet haalbaar.

De verbindende schakel tussen IJburg I en II zou het zogenaamde Centrumeiland worden. Besloten is om, ondanks het stilleggen van fase 2, wel te starten met het landmaken van Centrumeiland in 2014. In mei 2015 zal de eerste huurder, stadsstrand Blijburg, zich op het Centrumeiland vestigen. Verder zijn er nog geen concrete plannen gevormd voor de bestemming en inrichting van het eiland. Door het stilleggen van planvorming komt er ruimte om na te denken en te experimenteren. UrbanCampsite Amsterdam grijpt deze kans en vestigt zich vanaf juni 2015 voor enkele maanden op Centrumeiland. 

Samenwerking Arcam

De komst van UrbanCampsite Amsterdam op Centrumeiland is niet toevallig. Begin 2014 gaf Arcam, als tijdelijk beheerder van Centrumeiland, het startsein tot een periode van experimenteren met het project Stad in Zicht. Dit project vroeg mensen om mee te dromen over de ideale invulling van dit nieuwe stukje Amsterdam. Onze droom was duidelijk: UrbanCampsite Amsterdam moest neerstrijken op Centrumeiland om deze locatie op een compleet nieuwe manier op de kaart te zetten. 

Arcam en de gemeente Amsterdam hebben met Stad in Zicht ruimte gecreëerd voor experiment. Dit maakt van Centrumeiland een perfecte locatie voor UrbanCampsite Amsterdam. 

Arcam is gedurende de aanloop en de gehele looptijd betrokken bij UrbanCampsite op IJburg. Deze betrokkenheid zien we onder meer terug in de plaatsing van drie kunstwerken van Arcam op het Centrumeiland. 

De inrichting van het landschap

Zich een plek toe-eigenen of een plek ‘maken’ betekent verandering aanbrengen. Onder leiding van DS landschapsarchitecten eigent UrbanCampsite Amsterdam zich het Centrumeiland toe door het opnieuw in te richten. Om er een echte nederzetting van te maken wordt rondom een dijk gecreëerd die twee doelen dient. Enerzijds bakent de dijk de plek af en biedt deze bescherming tegen de elementen. Anderzijds nodigt de dijk uit om beklommen te worden en geeft deze de mogelijkheid tot oriëntatie op de omgeving. Zo gaat Centrumeiland zich verhouden tot andere ‘nederzettingen’ in de omgeving. 

Bouwkunststudenten van de AHK te Amsterdam spelen een belangrijke rol in de markering van de plek. Zij bedenken hoe de dijk wordt aangekleed. Dit krijgt met name vorm in uitzichtpunten die de verschillende punten op de horizon markeren en benadrukken. Zo worden bezoekers gewezen op het fantastische uitzicht op onder andere Pampus, Muiden, Almere, Durgerdam en IJburg. 

Wanneer UrbanCampsite Amsterdam Centrumeiland weer verlaat, blijft de inrichting achter. Zo laten we ook een stukje van de kracht van dit project achter en worden nieuwe gebruikers uitgedaagd dit stukje land op eenzelfde innovatieve manier te programmeren. Door de omliggende dijk kan het eiland bijvoorbeeld tijdelijk gebruikt worden als amfitheater voor voorstellingen of simpelweg als heerlijke plek voor de buurt om uit de wind te zonnen. 

Wie is Stichting UrbanCampsite Amsterdam

Annette van Driel is econoom. Ze werkte tien jaar lang in diverse managementfuncties binnen de financiële sector tot ze in 2009 de overstap maakte naar de volkshuisvesting. Hier zag ze de gevolgen van de crisis in de vorm van braakliggende terreinen en uitgestelde projecten. En de kansen. UrbanCampsite vervult haar lang gekoesterde wens om een unieke tentoonstelling gestalte te geven op een van die braakliggend terreinen in Amsterdam.

Francis Nijenhuis is vormgever. Ze studeerde modevormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten en begon daarna Galerie GA in Amsterdam. Sinds 1999 werkt ze als freelance modeontwerpster, webdesigner, vormgever en illustrator. Francis weet alles van sociale media en barst van de ideeën voor de inrichting, programmering en promotie van UrbanCampsite.

Begin 2013 richtten Francis en Annette Stichting UrbanCampsite op om invulling te geven aan hun lang gekoesterde droom. Francis en Annette spelen een belangrijke rol bij de beleving van UrbanCampsite. Zij zijn de opdrachtgevers van de makers en de gastvrouwen voor de bezoekers. Iedere campinggast krijgt een persoonlijke ontvangst en rondleiding. Dit zorgt voor een unieke laagdrempelige sfeer op UrbanCampsite waarin makers, bezoekers en deelnemers van de randprogrammering eenvoudig met elkaar in contact komen.

Randprogramma

UrbanCampsite Amsterdam biedt bezoekers een nieuwe kijk op de omgeving. Ook in het randprogramma staat dit doel centraal. Dit bestaat uit een interactieve opstelling, workshops, kampvuurgesprekken en performances. 

Interactieve opstelling – Het Centrumeiland wordt niet alleen door kunstwerken gesierd, maar ook door een interactieve opstelling die de bezoekers uitdaagt anders na te denken over Centrumeiland, IJburg en de omgeving.

Workshops – De kunstenaars, vormgevers en architecten die mobiele installaties ontwerpen voor UrbanCampsite Amsterdam verzorgen elk weekend een workshop waarin transformatie en beleving centraal staan. In deze workshops gaan bezoekers zélf veranderingen teweegbrengen in de omgeving. Deze veranderingen kunnen fysiek zijn, maar ook mentaal. In het laatste geval worden deelnemers uitgedaagd zichzelf te veranderen en zo anders te leren kijken. 

Kampvuurgesprekken – Arcam organiseert tijdens UrbanCampsite Amsterdam een reeks kampvuurgesprekken waar thema’s en vraagstukken aan de orde komen die te maken hebben met de toekomstontwikkelingen op het gebied van architectuur en stedenbouw. Voor twee avonden staat het programma inmiddels vast. De inhoud van de andere gesprekken krijgt vorm naar aanleiding van de actualiteit.

Urban Campsite 2015

Achtergrond

UrbanCampsite Amsterdam slapen in een bijzondere object op een bijzondere lokatie.