Hack Site mei 2022

Strandeiland is een nieuw eiland en toekomstige woonbuurt op IJburg. Het eiland kent nog geen bewoners, heeft geen bebouwing en is op dit moment niet meer dan een zandvlakte, een in 2020 opgespoten stuk strand aan het water. Het is een gebied zonder herinneringen, gebeurtenissen, verhalen en ontmoetingen, een gebied dat nog helemaal tot leven moet komen.


Strandeiland wordt deze zomer voor het eerst in gebruik genomen door strandgangers die er kunnen genieten van het water, het strand en het weer. Na deze zomer zal Strandeiland -als de huizen op de kavels gebouwd worden en omgeven zijn door bouwhekken- jarenlang deels ontoegankelijk zijn. Het
strand is weliswaar toegankelijk maar achter de bouwhekken wordt aan de dromen gewerkt van de mensen die er later zullen gaan wonen. Dromen in de vorm van huizen die tot leven komen. Als de bouwhekken weg zijn en de bewoners de huizen van zichzelf hebben gemaakt, is daar een nieuw en definitief Strandeiland, een plek die bewoners en strandgasten zich eigen hebben gemaakt.


UrbanCampsiteAmsterdam bouwt aan het eind van de zomer een tijdelijk decor van bouwhekken, in de vorm van rechtopstaande driehoeken. Bouwhekken die in plaats van obstakels of afrastering, juist het middelpunt vormen van een onverwacht spel van licht en schaduw, zand en water, die samen een abstract, surrealistisch landschap vormen dat de nieuwsgierigheid prikkelt en vervreemdend werkt.

Hack Site Strandeiland

Het decor van hek-tenten dient om het gebied in te lijven of toe te eigenen, oftewel; Een nederzetting gemaakt van bouwhekken. Vandaar de titel van dit project: ‘Hack Site Strandeiland’. De hek-tenten zelf krijgen de toepasselijke aanduiding 'Hacken'.
'Laten we het strandeiland Hacken!'

ACTIVITEITEN

Brood bakken
Bakkerij de Eenvoud zal onder de noemen ‘Dagelijks Brood’ ’s ochtends op het strand brood bakken. We nodigen op IJburg uit om mee te doen en de bakkerij te gebruiken als bijzondere vorm van ontmoeten en plek voor uitwisseling.

Ideeënwand
Onderdeel van de tentoonstelling is een plek waar bezoekers hun boodschap, droom, wens of idee voor het strandeiland kunnen achterlaten. Hierop kunnen mensen ook een foto van de ‘Hack Site’ achterlaten. We
printen de foto’s namelijk direct op het strand. Zo ontstaat er een wand vol ervaringen, beelden, wensen, dromen van bezoekers. Een wand die anderen weer kan inspireren, ontroeren en verrassen.

Vlaggenproject
Volwassen en kinderen kunnen bij ons een vlag maken. Iedereen kan zijn eigen Hack hacken dmv een vlag te plaatsen. Zo claimen we langzaam het Strandeiland. Bezoekers maken hiervan natuurlijk ook weer een foto en schrijven hun wens voor het nieuwe eiland erbij.

Open podium
De plek is gedurende de hele periode beschikbaar voor mensen of organisaties die Hack Site Amsterdam willen gebruiken om zich te laten inspireren, als oefenruimte of voor optredens.

Yoga sessies
Wij nodigen alle IJburgers / Amsterdammers die yoga beoefent uit voor de grote yoga sessie op het strand.

Fotografieproject
Leerlingen van diverse middelbare scholen uit Amsterdam worden samen met hun (CKV) docenten uitgenodigd om op het strand een fotografie opdracht te komen uitvoeren. Leerlingen wordt gevraagd vervreemdende foto’s te schieten met hun telefoon in het landschap van de Hacken op Strandeiland.
Het gaat er in deze opdracht om dat zij zichzelf in het landschap plaatsen en fotograferen bij wijze van een verkenning naar de connectie met anderen, die met de omgeving en met henzelf. De foto’s worden op het strand direct uitgeprint, opgehangen en tentoongesteld.

Poëzieavond
We organiseren een Poëzie-avond in samenwerking met Poetry Circle Nowhere, waar we samen met Amsterdammers gedichten schrijven. De mooiste gedichtjes krijgen een plaats op de doeken op de Hacken. De andere gedichtjes plaatsen we natuurlijk weer aan onze wand met foto’s en boodschappen.

Afsluitend diner op zaterdagavond
Op zaterdagavond sluiten we de tentoonstelling af met een groot diner voor de buurt, tussen de Hacken. We nodigen alle IJburgers / Amsterdammers uit hun eigen stoel en tafel mee te nemen en op het strand met ons te dineren.

Bezinning op zondag
We eindigen zondag met een strand vol tentjes en verhalen in de vorm van foto’s en boodschappen/ gedachten die zijn achtergelaten door bezoekers. Op zondag komt de rust terug op het strand en kan iedereen nog even langskomen om te komen nagenieten.

Programma 2022

Programma in mei

’s ochtends wordt samen met bezoekers brood gebakken op het strand.
Bezoekers worden uitgenodigd een vlag te maken en op het strand te plaatsen.
Diverse avond/middagprogrammering; Open podium
Fotografieproject met leerlingen van middelbarescholen
Poëzie avond in samenwerking met Poetry Circle Nowhere
Groot Yoga evenement
Eten en Feesten
Bezinning

OVER VENIVIDIMULTIPLEX

Het concept van Hack Site Strandeiland is in samenwerking met Venividimultiplex ontwikkeld. Venividimultiplex is vanaf het begin betrokken bij de activiteiten van UrbanCampsiteAmsterdam.

Belichting

Het gebied komt ‘s avonds tot leven doordat de Hacken ‘s avonds worden aangelicht met grote lampen. Zo ontstaat er vanaf de Bert Haanstrakade een mooi beeld dat van verre te zien is. Iedere dag worden de Hacken net weer anders uitgelicht waardoor er iedere keer weer een ander beeld van licht en schaduw ontstaat. In september gaat de zon onder rond 20.30 uur. Dat betekent dat vanaf 21.00 uur op het strand een hele andere wereld ontstaat.

Waar

De Hack Site wordt geplaatst op het strand van het Strandeiland. Eind Pampuslaan, IJburg, Amsterdam.

Test "Hack-1"

Test "Hack-2"